ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW

FHU Max-Trans zdając sobie sprawę jak ważny jest problem gospodarki odpadami i jak duży ma to wpływ na środowisko naturalne, wychodzi naprzeciw problemom zagospodarowania wszelkiego rodzaju odpadów.

Pomagamy wytwórcom i posiadaczom odpadów w profesjonalny sposób usuwać odpady zgodnie z wymaganiami obowiązującymi zarówno w prawie polskim jak i w Unii Europejskiej.

Zagospodarowujemy odpady poprzez:

Recykling i odzysk
Recykling i odzysk
Rekultywacje terenów

Rekultywacje terenów

Wykorzystanie w górnictwie

Wykorzystanie w górnictwie

Składowanie odpadów

Składowanie odpadów

Posiadamy wymagane decyzje w zakresie transportu i zagospodarowania odpadów: