ODPADY BUDOWLANE

Świadczymy usługi dla klientów indywidualnych oraz firm, związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów budowlanych-gruzu. Do Państwa dyspozycji we wskazane miejsce podstawiamy kontener gruzowy, który po napełnieniu jest odbierany w ciągu 24 h. Zamówienie usługi można dokonać telefonicznie lub osobiście w naszym biurze.

 LISTA ODPADÓW BUDOWLANYCH:

Azbest i eternit
Azbest i eternit
Papa odpadowa

Papa odpadowa

Gruz:

Gruz:

• ceglany
• ceramiczny
• betonowy
Zmieszane odpady remontowo budowlane

Zmieszane odpady remontowo budowlane

Odpady z remontów i budów dróg
Odpady z remontów i budów dróg
Tynki, tapety, okleiny

Tynki, tapety, okleiny

Asfalt i odpady zawierające smołę

Asfalt i odpady zawierające smołę

Gleba, ziemia w tym kamienie

Gleba, ziemia w tym kamienie

Ściągnij formularz zamówienia kontenera: