Zagospodarowanie odpadów

FHU Max-Trans zdając sobie sprawę jak ważny jest problem gospodarki odpadami i jak duży ma to wpływ na środowisko naturalne…

Niszczenie dokumentów

Proponujemy współpracę w zakresie profesjonalnego niszczenia dokumentacji oraz nośników informacji…


Kruszywa - materiały

FHU Max-Trans prowadzi sprzedaż kruszyw
i materiałów…


Odpady budowlane

Świadczymy usługi dla klientów indywidualnych oraz firm związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów budowlanych-gruzu…